Kod DC i AC odnosno analognog upravljanja modelima karakteristično je da možemo upravljati istovremeno jednom lokomotivom i to pomoću kontrolera, blokovima pruge i prekidača na maketi što dovodi do složenijeg sistema, gdje treba više paziti na prekidače no uživati u vožnji naših “ljepotica”. Ako se dvije lokomotive nalaze na istom (izoloranom) dijelu tračnica tada se one kreću podjednako, tj. kreću se u istom smjeru ili stoje, nadalje, osvjetljenje je ( prednja svjetla, unutarnje svjetlo ) u ovisnosti napona koji je pušten na taj dio tračnica. Kontrola je iz jednog kontrolnog uređaja – kontrolera. Takvi sistemi zahtjevaju pažljivo planiranje i izvedbu tračnica u blokovima da bi se odvojili pojedini krugovi na kojima će neki vlakovi mirovati, od krugova gdje će se kretati. U tu svrhu koristimo brojne prekidače, releje, elektronske sklopove isl. Razvojem elektronike i elektroničkih sklopova, upravljanje modelima prolazilo je više faza, da bi se pred početak 2000. razvio sistem upravljanja modelima pod imenom DCC.

Digital Command Control” (DCC) je naziv za sustav koji omogućuje neovisno upravljanje više lokomotiva, pa i ostalih elemenata poput skretnica, signala, mostova, okretišta, rasvjete idr. jednim te istim kontrolerom ili pak osobnim računalom.
Kao pionir, kompanija Lenz razvila je ovaj sustav, te dozvolom korištenja svim zainteresiranim proizvođačima i modelarima bez ikakve naknade, razlog je njegova prihvaćanja i rasprostranjenost. Paralelno su nastajali šaroliki sistemi i načini upravljanja, neki postoje i danas, te je dobro još napomenuti vrlo bitnu činjenicu, da DCC je jedan od nekoliko digitalnih načina upravljanja, a ne i generalni naziv za sve digitalne sustave. Pored DCC-a postoje još Selectrix , standard razvijen u Europskom okruženju, Märklin -motorola system kojeg Märklin koristi u svojim modelima.. Ipak DCC je daleko najrasprostranjeniji, podržan američkim NMRA standardom, kojim se pokušava uokviriti karakteristike i norme svih mjerila kako digitalnog upravljanja maketama tako modela i elemenata makete. U Evropi je to MOROP, osnovan kasnije, i nastoji pratiti američkog preuzevši njegove norme, a sve to u interesu kompatibilnosti što većeg broja sistema, pa tako i DCC upravljanim lokomotivama, koje su nama ovdje najbitnije.
Dakle, kod DCC sustava upravljanja lokomotivama na istom dijelu tračnica moguće je “reći” jednoj lokomotivi da se pokrene, drugoj da miruje, paliti prednja i zadnja svjetla, zvuk svakoj posebno i neovisno, otkapčanje vagona (uncopler), dim kod parnjača itd. Znakovita razlika DCC od DC upravljanja je, da se kod DCC-a na tračnicama nalazi konstantni napon od 14V (HO, veća mjerila imaju više napone), tako da se kontrola, recimo, motora lokomotive vrši pomoću ugrađenog elektronskog sklopa (dekoder) koji naše komande dobiva ( ako nije radio ili infra-red upravljanje) putem moduliranog signala kroz tračnice. Kod DC-a motorom u lokomotivama upravljamo samo promjenom nivoa i smjera napona na tračnicama, što znači da ih kao takve ne možemo koristiti za napajnje ostatka makete (osvjetljenja, signalizacije isl.), te smo prisiljeni provlačiti mnogobrojne žice. Isto tako upravljačka ploča iziskuje prostor, kompleksnost i dosta znanja u elektrotehnici
Iz sljedećih se crteža mogu razlučiti neke osnovne razlike DC i DCC-a

DCC sustav se sastoji od:
– ispravljača (power supply) – pretvara mrežni napon 220V na potrebni napon za našu maketu , kontroler,komandnu stanicu i ostale sklopove
– kontrolera (throttle) pomoću kojeg upravljamo našim lokomotivama, skretnicama, signalima, osjetljenja na maketi. Biramo adresu lokomotive, reguliramo brzinu i smjer, palimo osvjetljenje i ostale potrošače upravljani dekoderima
– komandna stanica (command station) prihvaća primljene komande našeg kontrolera, modulira signal ( data ) i šalje prema pojačalu signala
– pojačalo signala (booster) pojačava signal (data) primljen iz komandne stanice i šalje na tračnice. Isto tako neki imaju mogućnost dvosmjerne komunikacije što znači da može i primati informacije sa tračnica (poslanih od strane dekodera što ovu funkciju ne podržavaju svi). Ponekad su komandna stanica, pojačalo signala, pa i kontroler smješteni zajedno, što ovisi o proizvođaču. Ukoliko se radi o maketi većih dimenzija, poželjno je postaviti dodatno pojačalo signala, što ovisi o snazi osnovnog pojačala i o preporuci proizvođača
– dekoder (mobile decoder) mali elektronski sklop dimenzijama predviđen ugradnji u lokomotivu. Prihvaća signal poslan kroz tračnice, “čita” ( dekodira ) poslanu naredbu na njegovu adresu, te ukoliko je adresa ispravna, datu mu naredbu izvršava. Upravlja motorom, rasvjetom, zvukom isl. uređaja postavljenih u lokomotivu
– pomoćni dekoder (accessory decoder) iste je namjene kao gore, samo nema upravljanje motorom, već skretnicama, rasvjetom makete, signalizacijom, okretištima idr. Obično nisu malih dimenzija i prikladni su za ugradnju po maketi.
Ukoliko to sistem podržava, na DCC maketama moguće je koristiti i “obične” analogne modele, ali treba biti vrlo oprezan jer DC motori teško podnose izmjeničnu struju, a DCC sustav je vrlo sličan pravoj izmjeničnoj struji, samo visoke frekvencije, te zbog toga postoji opasnost od pregrijavanja ili oštećenja motora. Zero stretching efekat – efekt kojim se produžuje trajanje bita “0” te stvaranja mrežnog (net) efekta kod kojeg obični analogni motor dobiva više pozitivnog napona na jednoj četkici kolektora nego na drugoj, tako da struja kratko poteče samo u jednom smjeru i tako pokrene rotor motora. Zbog brzine takvih impulsa i tromosti rotora motora dolazi do zakretanja istog. Proizvođači sistema takvih mogućnosti ne preporučaju dugotrajnu upotrebu DC lokomotiva.Dakako, ne može se reći ni da je DCC sustav jednostavan ili pak jeftin, no već gotovi komercijalni uređaji vrlo lako se priključuju i koriste na skoro svim vrstama modela, te ih iz analogno upravljanih pretvaraju u digitalno upravljane modele, a i zbog sve veće proizvodnje i ponude na tržištu cijene se smanjuju, te tako sistem postaje pristupačniji. Isto tako, razvojem sistema upravljanja, dolazi do veće kompatibilnosti raznih započetih sistema u svrhu objedinjavanja načina upravljanja digitalnim maketama, tako da bi rezultat bio kupovina dekodera, komandne stanice i ostalih sklopova za upravljanje, bilo kojeg proizvođača i upotreba istih na bilo čijem sistemu ili protokolu.. Danas već postoje dekoderi koji podržavaju tzv. multiprotokol, tj. automatski prepoznaje sistem i uključuje potrebiti način rada.
Za sada ovaj je tekst poželjno prihvatiti kao informaciju u osnov rada i mogućnosti DCC-a, zbog toga što se razvojem elektronike, mogućnosti istog proširuju, a i zbog nastojanja gore spomenutog objedinjavanja sistema i protokola u budućnosti, na čemu rade NMRA i MOROP. Za one koje žele saznati više tehničkih podataka o samom sustavu i načinu rada moguće je na velikom broju internetskih stranica i od samih proizvođača dobiti mnogo informacija o DCC upravljanju, dok će neke važnije teme biti obrađene na ovim stranicama

Također, ako ste već nabavili DCC sustav vjerujemo da će vam od velike koristi biti slijedeća shema