Mnogi dekoderi podržavaju više protokola, ali imaju i višu cijenu. Ako ne mislite voziti svoje modele na drugom protokolu (npr. kod kolege ili u klubu), nemate potrebe kupovati takve dekodere.

Mnoge centrale podržavaju više protokola:
Uhlenbrock Intellibox podržava sve osim FMZ-a, koji je zastupljen u Fleischmannovoj verziji, no ona podržava samo DCC i FMZ (TwinCenter). Fleischmann također nudi Twin dekodere koji rade i sa FMZ-om i sa DCC-om!

Trix nudi i DCC i SelecTrix (TrixSystemsili TrixDigital)
Još nekoliko proizvođača nudi kombinacije protokola i sustava u svojim centralama, pa je izbor centrale osnova za izbor dekodera.

Danas većina dekodera omogućava i rad na analaognom upravljanju. Ako imate mogućnosti i potrebe, obavezno nabavite takav tip dekodera, nije ništa skuplji od “isključivo” digitalnih dekodera, a omogućava vam da barem provozate lokomotivu dok je digitalno upravljanje u montaži, ili kod kolege koji ima analognu maketu. Kao što rekoh, većina dekodera danas podržava ovu funkciju, ali svejedno provjerite u tehničkim podatcima… nije na odmet!

 Dekodere valja birati prema sustavu protokola koji koristimo:

  • DCC (Roco, Lenz, Uhlenbrock, Fleischmann i svi ostali proizvođači)
  • MM / Mfx – Maerklin-Motorola ili Maerklin system (AC)
  • SelecTrix / TrixSystems – Trix i MiniTrix
  • FMZ – Fleischmann-ov stari format koji je zamijenjen DCC-om

Svi (desno) nabrojani su osnovni formati protokola, i međusobno su nekompatiblni !!!

Danas se većina odlučuje za DCC ili Maerklinovci za MM /Mfx.
Mfx dekoderi specifični su jer su unatrag kompatibilni sa MM standardom, ali rade samo u Maerklin sustavu upravljanja (AC, tri šine).

Dekoderi se razlikuju prema broju funkcija koje podržavaju, maksimalnoj snazi opterećenja (motora i pomoćnih funkcija)
Generalno, svaki dekoder sa 0,5A snage (500mA) dovoljan je za Z i N veličinu, no naravno postoje izuzetci (lokse sa dva motora ili sa nekim dodatnim funkcijama osim rasvijete)
TT, H0 se zadovoljabaju sa 1A (1000mA) snage, no manje lokomotive, posebice H0m i H0e mogu proći i sa dekoderima za N, pogotovo zbog minijaturne izvedbe i manjka prostora u loksi. I ovdje valja pripaziti, i po mogućnosti izmjeriti koliko struje “vuče” lokomotiva pomoću mjernog instrumenta.

Slijedeća razlika je u broju dodatnih funkcija.
Najčešće, potrebna su dodatna dva izlaza za rasvijetu lokomotive, to su takozvani pomoćni ili funkcijski izlazi.
Bolji dekoderi čak i za N nude 4 izlaza (više svjetlosnih funkcija ili dodatnih funkcija)

Dekoderi sa zvukom su posebna priča. Oni osim što omogućavaju upravljanje motorom i funkcijama još kontroliraju i zvuk, te sadrže memoriju zvukova, pojačalo i eventualno u paketu i zvučnik koji se ugrađuje u lokomotivu ili tender… ili čak u vagon!
“Zvučnih” dekodera ima za H0 i sva veća mjerila, kod Maerklina je u zadnje vrijeme učestala montaža već tvornički, no i cijena je viša! N-ovci i TT-ovci također nisu zakinuti, ima i za njih “muzike”! Najjeftiniji se kreću oko 70€ pa na više, kvalitetniji oko 100-120€ a ima i onih bezobrazno skupih od 200+€… pravilo “koliko para toliko muzike” sei ovdje potvrđuje… no ne nužno! I najjeftiniji zvučni dekoder raditi će dovoljno dobro da vam uljepša svako pokretanje lokomotive, pogotovo parne ili diesel… a i elektre imaju svoj specifičan zvuk.
Kad smo dotakli zvučne dekodere, da odmah kažemo i da postoje obični dekoderi koji imaju priključak za poseban ili odvojen zvučni dekoder! Priključak se naziva SUSI i dozvoljava nadogradnju običnog dekodera sa dodatnim zvučnim, koji u tom slučaju brine samo o zvuku, ne i o funkcijama motora ili svjetla!

Dekoderi se nadalje razlikuju po priključku tj. načinu ugradnje.
Za analogne lokomotive bez pripreme za digital najčašće se biraju dekoderi sa žičanim izvodima već zalemljenim na pločicu dekodera, sa ili bez priključka (gola žica)
Najbolje je otvoriti lokomotivu prije kupnje dekodera, i provjeriti dali ima mjesta za ugradnju… tedali ga se može stvoriti. Kod lokomotiva koje nemaju previše mjesta potrebni su manji “kirurški” zahvati rezanja bilo utega, bilo dijela konstrukcije. Oprez naravno nesmije izostati, i dobro razmislite koji dio smijete rezati.
Kod parnjača je uvijek problem ugradnja, pogotovo ako je motor smješten u tenderu. U tom slučaju, dekoder možete smjestiti u lokomotivu i tankim žicama povezati sa motorom, ili pokušati naći malko mjesta u samom tenderu.
Mnogi N-ovci isjeku na tenderu “ugljen” te ga nakon ugradnje dekodera nadomjeste pločicom sa tankim slojem “ugljena”
U analognu lokomotivu možete ugraditi jedan od konektora sa žicama, a kasnije umetnuti dekoder po želji. To ujedno olakšava daljnji servis ili izmjenu dekodera. Ukoliko nemate previše mjesta u loksi, dekoder sa žicama najbolje će biti zalemiti direktno! Oprez kod montaže je jako bitan, jer dekoder morate spojiti točno kako je opisano u uputstvu koje dolazi uz njega!
Svi dodatni elementi koji se mogu naći u lokomotivi kao: zavojnice, kondenzatori, diode, RSO “bombe” i slično moraju biti uklonjeni jer ometaju rad dekodera.
Rasvjeta lokomotive je poseban problem, i potrebno je posvetiti pažnju uputstvu proizvođača dekodera kod spajanja rasvijete! Mnoge lokomotive koriste šasiju kao zajednički pol sa motorom! Rasvijetu valja potpuno odvojiti od motora tj. motor se napaja isključivo preko dekodera!
Problem mogu predstavljati lokomotive koje imaju tiskanu/štampanu pločicu sa elektronikom, najčešće one proizvedene poslije 80′ i 90’… kod njih će biti potreban mali zahvat na pločici kako bi se odvojili strujni dijelovi.
Kod starih lokomotiva koje su prešle “kilometražu” bitno je da se četkice na motoru zamijene novima, pogotovo ako nikada nisu mijenjane. time ćete osigurati bolji rad motora, ali i manje mogućih smetnji u radu dekodera!
Svi kontakti za “skidanje struje” (oduzimači ili Pick-up) moraju biti čisti i u kontaktu sa kotačima!

Lokomotive sa pripremom za ugradnju digitala
Kod njih je izbor nešto lakši… dovoljno je izabrati priključak, tj. dekoder sa odgovarajućim konektorom na sebi (proizvođač lokomotive obično napiše na kutiji i u uputstvu koji priključak je unutra), i utaknuti ga ispravno u ležište tj. priključak u lokomotivi. Mnoge lokomotive sa pripremom imaju i određeno mjesto za ugradnju dekodera, pa izbor dekodera valja prilagoditi veličini tog prostora, osim ako niste vješti sa alatom i imate mirnu ruku… i nije vam žao malko “obraditi stvar” no smatram da za time nema potrebe, osim u slučaju nabavke zvučnog ili kojeg drugog specijalnog dekodera.
Mnogi proizvođači koji nude lokomotive sa pripremom za ugradnju, nude i odgovarajuće dekodere. Iako je to najlakši put, često nije i najjeftiniji Naime, dekodere i svu prateću elektroniku za njih radi netko od većih ili specijaliziranih proizvođača, pa je dovoljno pronjuškati internetom i vidjeti koji dekoder je od kojeg proizvođača, i jednostavno nabaviti identičan ili sličan model bez razvikanog imena na naljepnici
Valja napomenuti da postoje i različite fizičke dimenzije samog dekodera, koje mnogima mogu pomoći da se lakše odluče… dužina, širina i visina dekodera utječu na mogućnost njegovog smještaja u samu lokomotivu, dakle birajte ono što stane bez previše zahvata!

Specijalne funkcije ovisne o proizvođaču
Mnogi proizvođači nude dodatne funkcije u dekoderima. Zimo, Uhlenbrock, Lenz ponuditi će vam npr. kontrolu pendelzug-a (kada vlak sam ide od stanice A do B i natrag bez vašeg utjecaja!) ili kontrolu zaustavljanja pred signalom ili na stanici… naravno, takav sistem će raditi samo u njihovom ili nekom od kompatibilnih sistema.
Ukoliko vaša centrala podržava takve funkcije, izaberite i odgovarajući dekoder, ljepše i lakše će se uklopiti i imati ćete na raspolaganju nekoliko sitnih funkcija koje vam mogu olakšati život.

Feedback-reporting-transponder sustav
Iako još nije standardiziran, mnogi proizvođači nude svoje verzije komunikacije dekodera sa centralom (a imaju i različite nazive za tu funkciju)
Čemu to služi? Najviše za određivanje pozicije lokomotive na kolosjeku, maketi te za okidanje drugih funkcija (prebacivanje skretnice ili otvaranje-zatvaranje signala, za automatizirane rute , uključivanje zvučnih signala itd…)
Uglavnom,služi za automatizaciju.
Uhlenbrock i Fleischmann imaju svoj sustav već u upotrebi, no on funkcionira samo u njihovom i kompatibilnim sustavima baziranima na Uhlenbrock Intellibox-u
Lenz još nije otvorio sustav, jer dogovara de-facto standard sa NMRA i MOROP-om koji bi trebao postati glavni standard za tu funkciju unutar DCC formata. Lenzovi noviji dekoderi imaju programsku mogućnost nadogradnje, a i hardverski podržavaju ovu buduću funkciju.
Zimo ima svoj sustav u upotrebi duže vrijeme, no i cijena dekodera i centrala je za mnoge previsoka.
Ostaje američki DigiTrax, koji ima svoj sustav u upotrebi, i baziran je na nekim RP dokumentima NMRA, ali i on je uglavnom sam za sebe.

Dali vam komunikacija, tj. javljanje dekodera centrali treba, dali želite automatski rad i vožnju… o tome morate odlučiti sami! Dekoderi koji nude ove funkcije neki puta i nemaju višu cijenu, neki zahtjevaju dodatnu elektroniku, a nekima secijena kreće od dodatnih 5-10 € na osnovnu cijenu do nekoliko desetaka eura povrh cijene istog dekodera bez reporting-a.
Feedback tj funkciju kojom dekoder komunicira i šalje podatke u centralu ne valja miješati sa sličnom funkcijom pomoću koje dekoder sam održava konstantnu brzinu na uzbrdici ili nizbrdici!

Autor: NClight