Priključak za dekoder je uglavnom elektromehanički spoj utikača i utičnice, a služi za olakšano spajanje dekodera, bilo u tvornički opremljenim lokomotivama, bilo kao priprema za digitalizaciju.
Germani ga nazivaju Schnitstelle, anglofoni pak connector.

Prema standardu koji je usvojen od strane MOROP-NEM a NMRA DCC komisija ga podržava kao i svi proizvođači, a na raspolaganju imamo slijedeće priključke koji se razlikuju po broju i rasporedu pinova (kontakata) i veličini samog konektora:

NEM 651 – mali jednoredni priključak 6 pinova
NEM 652 – srednji dvoredni priključak 8 pinova
NEM 653 – srednji jednoredni priključak 9 pinova za upravljanje sa motorima koji imaju odvojene namote za smjer vrtnje!
NEM 654 – veliki dvoredni priključak 4 pina

 

Veliki 21-polni konektor nije u sustavu NEM standarda ali ga je nekoliko proizvođača uspostavio kao standard za digitalni sustav i jednakopravan je sa ostalim NEM priključcima. Obično se ugrađuje u multifunkcijske modele, a često ga se može naći i kod Maerklina.
Konektori se obično nalaze na kraju kabla/žice koji ih povezuje sasamim dekoderom, no u zadnje vrijeme je učestala montaža konektora direktno na pločicu sa elektronikom.

Kada će se upotrijebiti koji tip, ovisi o raspoloživom prostoru unutar lokomotive/vozila i mogućnosti ugradnje.
Nove lokomotive sa pripremom za digital već imaju predviđeno mjesto za ugradnju dekodera bez kabla… tako se dekoder samo “utisne” u odgovarajuće mjesto i ugradnja je gotova!

Mnoge starije analogne lokomotive nemaju mjesta unutar kučišta za ugradnju, pa je potrebno ugrađivati ili dekoder sa žičanim izvodima bez konektora (direktno lemljenje) ili postaviti adapterski kabel koji ima konektor na jednom kraju i na drugom golu žicu za direktno lemljenje. U takvoj izvedbi olakšano je servisiranje ili izmjena dekodera, ali uzima nešto više prosto

NEM 651
Zbog svojih malih dimenzija, ovaj format priključka popularan je u malim vozilima, od Z i N mjerila naviše…
Primjer ugradnje dekodera sa NEM 651 priključkom i pripremom za ugradnju u lokomotivi…

NEM 653
Iako je standardan, valja obratiti pozornost na uputstva proizvođača oko spajanja ovih dekodera, pogotovo ako se radi o multiprotokol dekoderu!

Autor: NClight