HO model Siemens Dispolok ES64F4 električne lokomotive, kod nas poznate i kao “Helga”, proizvodje poznatog njemačkog proizvonača Piko. Pošto je ovaj model relativno kvalitetan, izabrao sam ovu lokomotivu kao moj prvi pokušaj digitaliziranja lokomotive.

Nabavio sam vrlo mali američki TCS M1-UK dekoder (slika lijevo) jer u kućištu nema mnogo prostora, pa je poželjan što sitniji dekoder. Ovaj dekoder već dolazi sa zalemljenim 8-pinskim NMRA priključkom. Kako Piko model ima DCC pripremu, trebalo je samo maknuti jumper za analogni mod, i priključiti dekoder na njegovo mjesto (slika ispod).

Najbolji rezultat u DCC načinu rada postiže se kad se uklone kondenzatori paralelno spojeni na polove elektromotora. Piko model tvornički dolazi s tri kondenzatora. Ja sam svakome odrezao po jednu nožicu te ih savio da ne smetaju pri ugradnji (slika ispod desno).
Još nešto – kako bi dekoder imao čvrst oslonac unutar kućišta lokomotive, zalijepio sam malu plastičnu pločicu na metalno tijelo modela (slika ispod lijevo– vidi strelicu). Na ovaj način žice dekodera ne mogu doći u kontakt s kardanom koji prenosi vrtnju elektromotora na okretna postolja. Dekoder je dobro fiksirati električarskom trakom kako ne bi došlo do pomicanja unutar kućišta. 

Autor: Thommo