Stup kontaktnog voda je izrađen prema izvorniku kojeg koriste Hrvatske željeznice u sustavu napajanja električnom energijom napona 25kV izmjenične struje na frekvenciji 50Hz.

Za izradu stupa potrebno je:

  1. cijev D=4mm; d=3mm, mjed
  2. cijev D=3mm; d=2mm, mjed
  3. šipka d=2mm, mjed
  4. šipka d=1.5mm, mjed
  5. pločica 10x10x2mm, mjed
  6. vijak M3x30
  7. matica M3
  8. lemilica…

Prilikom izrade potrebno je voditi računa o visini žice kontaktne mreže. U normi NEM201 su zadane vrijednosti visine KV-a. Kasnije prilikom postavljanja stupa na maketu, visina se može regulirati. Za ovaj stup, ciljana visina je 70mm od GRT.
Cijev Ø4/3mm se izreže na duljinu 40mm, Ø3/2mm na 30mm i šipka Ø2mm na 35mm. Na pločici se probuši provrt d=4mm. Sve je potrebno međusobno zalemiti tako da se šipka Ø2mm ugura u cijev Ø3mm za 5mm, cijev Ø3mm u cijev Ø4mm te cijev  Ø4mm ugura se u provrt pločice.

Evo kako to izgleda:

Kad je stup izrađen, potrebno je zalemiti na gornjoj strani nosače KV-a od šipki Ø1.5mm, a na donjoj vijak M3. Nosači se moraju postaviti na visinu tako da na maketi visina KV-a bude u granicama norme NEM201.

Završno dolazi bojanje stupa u srebrnu boju. Najjednostavnije je kupiti lak za auto u komprimiranoj bočici i raspršiti ga po stupu. Ovakvo bojanje ne zahtijeva pranje zračnih ili običnih kistova i svih dodatnih pomagala od boje!!!!! 🙂