Pošto se skretnice na mojoj maketi okidaju pojedinačno, a ne sve od jednom tj. ne postavljaju se prvo sve skretnice u željeni položaj pa onda okidaju zajedno, odmah na početku teksta vam skrećem pažnju na taj detalj pošto je sklop iz teksta prilagođen pojedinačnom okidanju skretnica.

Nacrt je nastao kao rezultat moje molbe upućene forumašu Andreju, jer mi je takav sklop trebao za upravljanje skretnicama, odnosno PECO elektromagnetnim pogonom skretnica.
Autor ovog sklopa je Andrej , a ja ga kao realizator prezentiram u njegovo i svoje ime.

Sada možemo preći i na realizaciju, gdje započinjemo sa shemom našeg CDU-a. U crvenom kvadrantu su elementi (tasteri) koji dolaze na kontrolnom panelu i “dump” diode koje treba dodati ako se iste ne nalaze na samim elektromagnetima skretnica.

Obzirom na mali broj komponenti, izrada štampane pločice nije neophodna, već se u tu svrhu kod nas može nabaviti univerzalna štampana pločica od vitroplasta (eng:veroboard ili stripboard). Pored vitroplast pločica možete pronači i manje kvalitetne pločice od pertinaxa koje vam, ukoliko ste početnik lemljenja, nikako ne preporučamo zbog slabije kvalitete.

Kada već pričamo o univerzalnim pločicama smatram da je potrebno napomenuti i to da prilikom nabavke pronađete pločice sa linijama umjesto sa rupicama. Razlika je u tome što univerzalnu pločice sa linijama režete veze tamo gdje je potrebno prekinuti vod, dok kod pločice sa točkicama morate sami stvarati sve veze izmedju elemenata, što je po meni vrlo nepraktično.

Sve je veoma jednostavno, postavljamo na nju elemente i režemo veze tamo gdje one trebaju završiti, što u našem bi slučaju izgledala kao na slici lijevo.

Ovdje vidimo položaj elemenata, sa “X” su označena mjesta gdje je veze potrebno rezati, bilo skalpelom ili frezom. Zeleno su označeni mostovi koji međusobno spajaju pojedine veze i elemente.
Obzirom da su dva otpornika snage 2,5W (a može i 2W), što znači da su malo većih dimenzija, pa preporučam, prvo nabavku svih elemenata, pa probno smještanje na pločicu i obilježavanje pozicija i rezova bakrenih vodova.
Potom režemo pločicu na željenu dimenziju (stolne škare, modelarska pilica, pila za željezo i sl.), te lemljenje elemenata i rezanje vodova.

Za ulazno( + i – ) – izlazne(Cn1 i Cn2) vodove preporučam kleme ( tzv. luster-kleme) za štampanu vezu, a možemo lemiti žicu na samu štampu.

Tranzistor TIP41A (ili zamjenski istih karakteristika) pričvrstiti na pločicu u ležećem položaju, a može se dodati i mali hladnjak u obliku “U” profila od aluminija.

Ispod se nalazi i popis svih potrebnih elemenata, uz napomenu da su svi lako dobavljivi kod nas:

ŠTAMPANA PLOČICA – VITROPLAST (FR4)
sa linijama

TRANZISTOR

  • TIP41A 1 kom (ili zamjenski istih karakteristika)
  • BC337 1 kom

DIODA

  • 1N5402 1 kom ( ili bilo koja u nizu od 1N5400 do 1N5408 )
  • 1N4002 1 kom ( ako nema dioda na motorima tada ih treba 2 komada po motoru )

ELEKTROLITSKI KONDENZATOR (ELCO)

  • 2200uF / 25V 2 kom

OTPORNIK

  • 470 E – 2 ili 3 W 1 kom
  • 0,47 E – 2 ili 3 W 1 kom

A kada se sve sastavi to izgleda nekako ovako (molim zanemarite neurednost jer ipak je ovo moj prvi sklop koji sam samostalno sastavljao)