Podaci o modelu

Trix H0
22143

Informacije o prototipu
Pedesetih godina Njemačke državne željeznice odlučile su  modernizirati  svoj vozni park kupovinom električnih lokomotivi s pretežno standardiziranim komponentama i  pozvala je sve važnije proizvođače lokomotiva na natječaj. Između 1956. I 1971. Godine proizvedeno je 451 lokomotiva klase E 41. Ova klasa lokomotiva je nekoliko desetljeća  služila za regionalni putnički  promet od bavarskih alpa do obale, a kasnije su korištene i na teretnim vlakovima. E 41 i BR 141 često se povezuju s „push/pull“ vožnjama sa „Silberlinge“ putničkim vagonima. Maksimalna brzina ovih 12.62 metara dugih lokomotiva je 120km/h. Kada je DB podigla brzine, krajem pedesetih godina za brze vlakove na 140km/h , E 41 lokomotive bojane su u zeleno dok je elegantna plava boja bila rezervirana samo za brze vlakove na dugim linijama. Lokomotiva ima specivičan zvuk „Firecracker“  – zvuk kao da se nešto drobi dok ubrzava.Početkom devedesetih godina  klasu 141 DB je počela zamjenjivati s klasom 143. Zadnja službena vožnja ove klase bila je u veljači 2006. Godine u Braunschwigu, ali zadnja operativna zona za nekoliko lokomotiva je bila u Frankfurtu na Maini gdje su bile aktivne sve do kraja 2006. Nekoliko ovih popularnih lokomotiva još se može vidjeti i čuti na muzejskim putovanjima njemačkim željeznicama.

DB BR 141 / E 41 u mjerilu 1:87
Model lokomotive je Trix. Kataloški broj je 22143, registracijski broj je 141 061-2 Model: Epoha  V. Lokomotiva je digitalna i sa zvukom. Pogon je na sve četiri osovine; dvije gumice. Kabina strojovođe je detaljno uređena, ali bez figurice strojovođe. Tri bijele LED i dvije crvene LED lampice svijetle ovisno o smijeru kretanja lokomotive. Ubrzavanje i zaustavljanje je kontrolirano digitalno s pripadajućim zvučnim efektima (ubrzavanje: „Firecracker“  ; zaustavljanje: škripa kočnica). Mogućnost vožnje koristeći gornji električni vod. Krov ima dosta detalja električne opreme. Pantografi su škarasti, te se lagano dižu i spuštaju. Odbojnici su dobro detaljizirani. Lokomotiva ima NEM coupler i  close coupler mehanizam. Dužina lokomotive preko odbojnika je 180 mm.Model je odlično napravljen. Od sitnih do krupnih detalja. Natpisi na modelu su jasni i čitki. Nema razlijevanja boje na prijelazima ploha. Suvereno vozi po krivinama i preko skretnica.  Zvuk je odličan (ubrzavanje, kočenje, sirena, gašenje…) S obzirom da je ovo digitalna lokomotiva sa zvukom i cijenom od 160 eura preporučio bih je svim ljubiteljima malih željeznica, a posebno ljubiteljima DB-a.

Dojam

Funkcionalan pantograf 
Detalji i zvuk
———-
Zaključak
Odlična digitalna lokomotiva sa zvukom i cijenom od 160 eura.