Podaci o modelu

Piko TT
47411

Usudio bih se reći da je „Taurus“  najpoznatija električna lokomotiva na europskim prostorima i stoga mi se čini da se Piko potrudio da ih ne manjka u TT mjerilu. Postoje razna bojanja, a sudbinskim odabirom postao sam vlasnik izvorne lokomotive u Siemensovom bojanju. Prototip lokomotive nosi oznaku ES 64 U2-048, a Piko ju je odradio pod serijskim brojem 47411.

Preporučena Pikova cijena je 61.99€, no strpljivim pretraživanjem svemogućeg interneta, kupio sam ju za 35€. Ako Vam je H0 mjerilo preveliko, a N premalo, onda je TT baš ono što tražite. Duljina lokomotive preko odbojnika je 160mm. Opremljena je standardnom kopčom za TT mjerilo koja i nije neko veselje. Otežano se vozila međusobno prikapčaju, a još teže razdvajaju. Bolje rješenje je sve kopče mijenjati s kratkim kopčama što ionako nije problem jer je lokomotiva opremljena NEM utorom za kopče.

Pogonski moment se prenosi na sve  4 osovine, a proklizavanje je spriječeno gumicama na kotačima koje su postavljene dijagonalno na okretnom postolju. Prema tome, oduzimanje struje se izvršava preko 4 kotača. Snaga se od elektromotora prenosi preko kardanskih vratila i zupčanika. S obje strane elektromotora su postavljeni zamašnjaci što održava moment tromosti i drži lokomotivu u zagonu tijekom vožnje. Cijelokupni prijenos bi mogao biti tiši.

Pokretanje lokomotive preko uobičajenog Pikovog ispravljača 55003 je bučno. Dodavanjem malog napona svjetla se pale, a lokomotiva počinje zujati. Dodavanjem većih napona zujanje se pojačava i tek nakon trećine dodanog napona preko ispravljača, Taurus se pokreće. Stara boljka jeftinijih modela!Kretanje po kolosijeku je izvrsno. Ne ispada, stabilna je i prolazi i kroz manji polumjer zakrivljenosti kolosijeka od preporučenog (R=287mm). Nisam imao prilike dodavati više od jednog vagona u sastav vlakova, no čini mi se da joj ne bi bio problem povući desetak vagona.

Detalji su prihvatljivi za TT mjerilo i model je vjerodostojan. Kućište lokomotive se skida već dobro prepoznatim načinom rastavljnja Pikovih taurusa u H0 mjerilu. Izvade se sva 4 odbojnika iz utora i kućište se odvoji od metalnog glavnog okvira. Na glavni okvir je pričvšćena mala pločica koja na sebi ima NEM utor za DCC. Na krajevima se nalazi po jedna žaruljica koja daje svijetlo i to samo u smjeru naprijed. Za signalno crveno svijetlo nema žaruljice. Oduzimači struje na krovu imaju uobičajenu kinematiku spuštanja i podizanja.Mislim da je za uloženu svotu novaca dobiven vrlo dobar model. Naravno, Tillig i Kuehn su na za koju razinu više, ali to je sasvim druga priča.

Dojam

Stabilnost 
Prihvatljiv nivo detalja
Standardna kopča 
Bučan prenos
Zaključak
Za uloženu svotu novaca vrlo dobar model