Fotografije kućica i ostalih građevina koje smo (Zdaki i Darko) samostalno izradili za našu buducu maketu.