Kako i sam naziv kaže na ovoj maketi ničeg ne fali. Dimenzijama spada u one manje, ali se na njoj može puno toga.
Izrada nije komplicirana tako da i nekom početniku može dobro poslužiti na početak.

Mijerilo: H0
Dimenzije:  130 x 260 cm
Dostupni formati: WT9