Predstavljam svoj mali JŽ depo. Lokomotive 661 i 643 izradio je Slavko Jovanović dok su teretni vagoni nastali preradama.