Anketa
Čime se rukovodide prilikom sastvaljanja putničkih kompozicija?

Forum
Google Chrome Firefox Download Button

Norme

Da bi se olakšala izrada prostora makete te da ne bi dolazilo do neželjenih problema, trebala bi se poštivati neka pravila za izradu makete. Najbitnija pravila izgradnje makete s raznim standardima i sve ostale norme sadržane su u pravilnicima koje je propisala MOROP organizacija. Budući da su sve norme na njemačkom jeziku, a tek nekoliko postoji na engleskom jeziku, došlo je do potrebe da se prilagode našem govornom području. Stoga se i pokrenula takva nakana. Inačice normi na hrvatskom jeziku su nastale na temelju prijevoda normi, ali u slobodnom izričaju te se nadamo da će uvelike pridonijeti lakšem pristupu izgradnji maketa. Očekuje se da će kroz neko izvjesno vrijme sve (ne prevedene) norme biti prilagođene.
Naziv Oznaka Normu prilagodio Jezik
Popis NEM normi NEM000 Nightrain Hrvatski
Oznake (Piktogrami) NEM006 Nightrain Hrvatski
Mjerilo, omijer i kolosijek NEM010 Nightrain Hrvatski
Glavne izmjere slobodnog profila za ravne tračnice NEM102 Nightrain Hrvatski Engleski
Glavne izmjere slobodnog profila za zakrivljene tračnice NEM103 Nightrain Hrvatski Engleski
Profil tunela za normalni kolosijek NEM105 Nightrain Hrvatski Engleski
Zakrivljeni kolosijek NEM111 Nightrain Hrvatski Engleski
Razmak tračnica NEM112 Nightrain Hrvatski Engleski
Prijelazni luk kolosijeka NEM113 Nightrain Hrvatski
Nadvišenje kolosijeka NEM114 Nightrain Hrvatski
Oblik tračnice i spojnice NEM120 Nightrain Hrvatski Engleski
Zupčanice NEM121 Nightrain Hrvatski Engleski
Kolosiječni zastor NEM122 Nightrain Hrvatski Engleski
Visina kontaktnog voda NEM201 Nightrain Hrvatski
Oduzimač struje (krovni) NEM202 Nightrain Hrvatski
Masa vagona NEM302 Nightrain Hrvatski
Odbojnik NEM303 Nightrain Hrvatski
Kotač i tračnica NEM340 Nightrain Hrvatski
Standardna kopča za H0 mjerilo NEM360 Nightrain Hrvatski
Glava kopče NEM362 Nightrain Hrvatski
Kopče (mjerilo H0) NEM363 Nightrain Hrvatski
Električne vrijednosti(OKS) NEM624 Nightrain Hrvatski
Istosmjerna struja (svojstva) NEM630 Nightrain Hrvatski
Vuča s istosmjernom strujom... NEM631 Nightrain Hrvatski
DCC priprema NEM650 Nightrain Hrvatski
DCC priprema (S) NEM651 Nightrain Hrvatski
DCC priprema (M) NEM652 Nightrain Hrvatski
DCC priprema (M/b) NEM653 Nightrain Hrvatski
DCC priprema (L) NEM654 Nightrain Hrvatski
Digitalni signal na tračnicama NEM680 Nightrain Hrvatski
Digitalni signal na tračnicama (tehnologija i bitovi) NEM680 Nightrain Hrvatski
Digitalni signal na tračnicama NEM681 Nightrain Hrvatski
Željeznička radoblja NEM800 Nightrain Hrvatski
Facebook del.icio.us Stumbleupon Digg RSS

Powered by Malezeljeznice CMS