Anketa
Čime se rukovodide prilikom sastvaljanja putničkih kompozicija?

Forum
Google Chrome Firefox Download Button

Nacrti

Ranžirna stanica

Autor: Carllo | 05.09.2010 | Komentari
Ovaj nacrt vam donosi ideju za maketu dimezija 260x160cm na kojoj u centralnom djelu najviše mjesta zauzima mala razirna stanica. U svakom slucaju zanimljivo ako ne raspolažete sa većim prostorom za neke složenije ranžirne stanice.
H0
260x160 cm
WT9
Nacrti i skice - slika 1 Nacrti i skice - slika 2 Nacrti i skice - slika 3 Nacrti i skice - slika 2

Nazad na popis
Komentari
Facebook del.icio.us Stumbleupon Digg RSS

Powered by Malezeljeznice CMS