Anketa
Čime se rukovodide prilikom sastvaljanja putničkih kompozicija?





Forum
Google Chrome Firefox Download Button

Nacrti

Samo za iskusne

Autor: Carllo | 28.10.2010 | Komentari
Jedna od većih maketa koja se prostire na više od 8m2 i sa svojih 56m tračnica na 3 nivo sa puno tunela i mostova, zasigurno predstavlja izazov pri gradnji kao i zadovoljstvo pri vožnji.
H0
260x330 cm
WT9
Nacrti i skice - slika 1 Nacrti i skice - slika 2 Nacrti i skice - slika 3 Nacrti i skice - slika 2

Nazad na popis
Komentari
Facebook del.icio.us Stumbleupon Digg RSS

Powered by Malezeljeznice CMS