Anketa
Čime se rukovodide prilikom sastvaljanja putničkih kompozicija?

Forum
Google Chrome Firefox Download Button

Nacrti

Brdska pruga

Autor: Carllo | 07.11.2010 | Komentari
Ova maketa je jedinstvena po tome što samo na 2 kolodvora su tračnice na istom nivou, sve ostale su pod usponima ili padovima.
H0
270x140 cm
WT9
Nacrti i skice - slika 1 Nacrti i skice - slika 2 Nacrti i skice - slika 3 Nacrti i skice - slika 2

Nazad na popis
Komentari
Facebook del.icio.us Stumbleupon Digg RSS

Powered by Malezeljeznice CMS