Anketa
Čime se rukovodide prilikom sastvaljanja putničkih kompozicija?

Forum
Google Chrome Firefox Download Button

Nacrti

Opet pada snijeg

Autor: Carllo | 02.01.2011 | Komentari
Zbog snijeg što je noćas napadao preporuča se svima da koriste željeznicu, jer pruge su prohodne. Tako da na ovoj velikoj „L“ maketi nema nikakvih problema da voze 5 do 6 konpozicija istovremeno , pošto se uzdiže na 4 nivoa,i dok na najnižem nivou ima velika skrivena stanica sa 5 kolosjeka i sveukupna dužina pruge od 63m.
H0
315x315 cm
WT9
Nacrti i skice - slika 1 Nacrti i skice - slika 2 Nacrti i skice - slika 3 Nacrti i skice - slika 2

Nazad na popis
Komentari
Facebook del.icio.us Stumbleupon Digg RSS

Powered by Malezeljeznice CMS