Anketa
Čime se rukovodide prilikom sastvaljanja putničkih kompozicija?

Forum
Google Chrome Firefox Download Button

Nacrti

Malo drukčiji shelf

Autor: Carllo | 08.07.2012 | Komentari
Da ne bude uvjek "daska" kao podloga za maketu evo još jednog prjedloga kako iskoristit prostoriju. Naravno treba imati prostoriju, onda se treba odlučiti što i kako dalje. Naravno kod ovakvih velikih maketa položaj i visinu makete diktiraju vrata i prozori u prostoriji.
U ovoj prostoriji su vrata dole desno, a prozor je na gornjem djelu zato je taj dio malo uži da se može lakše pristupiti prozoru.
Tračni materijal je Roco, minimalni R je R3 i to na ulazima u stanice. Njih ima sve skupa dva komada i jedan manji industrijski dio. Postoji mogućnost vožnje na dva zasebna kruga. Na maketi za malo više akcije nalaze se dva skrivena sidinga, koji se mogu proširiti i koristiti za skrivenu stanicu. Za upotpuniti maketu smjestili smo i FCS.
H0
430x390 cm
WT9
Nacrti i skice - slika 1 Nacrti i skice - slika 2 Nacrti i skice - slika 3 Nacrti i skice - slika 2

Nazad na popis
Komentari
Facebook del.icio.us Stumbleupon Digg RSS

Powered by Malezeljeznice CMS