Anketa
Čime se rukovodide prilikom sastvaljanja putničkih kompozicija?

Forum
Google Chrome Firefox Download Button

Nacrti

Nema da fali

Autor: Carllo | 11.02.2013 | Komentari
Kako i sam naziv kaže na ovoj maketi ničeg ne fali. Dimenzijama spada u one manje, ali se na njoj može puno toga.
Izrada nije komplicirana tako da i nekom početniku može dobro poslužiti na početak.
H0
130x260 cm
WT9
Nacrti i skice - slika 1 Nacrti i skice - slika 2 Nacrti i skice - slika 3 Nacrti i skice - slika 2

Nazad na popis
Komentari
Facebook del.icio.us Stumbleupon Digg RSS

Powered by Malezeljeznice CMS