Da bi se olakšala izrada prostora makete te da ne bi dolazilo do neželjenih problema, trebala bi se poštivati neka pravila za izradu makete. Najbitnija pravila izgradnje makete s raznim standardima i sve ostale norme sadržane su u pravilnicima koje je propisala MOROP organizacija. Budući da su sve norme na njemačkom jeziku, a tek nekoliko postoji na engleskom jeziku, došlo je do potrebe da se prilagode našem govornom području. Stoga se i pokrenula takva nakana. Inačice normi na hrvatskom jeziku su nastale na temelju prijevoda normi, ali u slobodnom izričaju te se nadamo da će uvelike pridonijeti lakšem pristupu izgradnji maketa. Očekuje se da će kroz neko izvjesno vrijme sve (ne prevedene) norme biti prilagođene.

Naziv Oznaka HR ENG
Popis NEM normi
Oznake (Piktogrami) NEM006
Mjerilo, omijer i kolosijek NEM010
Glavne izmjere slobodnog profila za ravne tračnice NEM102
Glavne izmjere slobodnog profila za zakrivljene tračnice NEM103
Profil tunela za normalni kolosijek NEM105
Zakrivljeni kolosijek NEM111
Razmak tračnica NEM112
Prijelazni luk kolosijeka NEM113
Nadvišenje kolosijeka NEM114
Oblik tračnice i spojnice NEM120
Zupčanice NEM121
Kolosiječni zastor NEM122
Visina kontaktnog voda NEM201
Oduzimač struje (krovni) NEM202
Masa vagona NEM302
Odbojnik NEM303
Kotač i tračnica NEM340
Standardna kopča za H0 mjerilo NEM360
Glava kopče NEM362
Kopče (mjerilo H0) NEM363
Električne vrijednosti(OKS) NEM624
Istosmjerna struja (svojstva) NEM630
Vuča s istosmjernom strujom… NEM631
DCC priprema NEM650
DCC priprema (S) NEM651
DCC priprema (M) NEM652
DCC priprema (M/b) NEM653
DCC priprema (L) NEM654
Digitalni signal na tračnicama NEM680
Digitalni signal na tračnicama (tehnologija i bitovi) NEM680
Digitalni signal na tračnicama NEM681
Željeznička radoblja NEM800