Anketa
Čime se rukovodide prilikom sastvaljanja putničkih kompozicija?

Forum
Google Chrome Firefox Download Button

Tekstovi

CV - programiranje DCC dekodera

Autor: Andrej | 29.12.2009 | Komentari | Tag: #DCC #programiranje #dekoderi
Da bi mogli uživati u DCC vožnji naših lokomotiva nakon uspješne ugradnje, potrebno je podesiti dekoder prema našim potrebama i naravno prema samim karakteristikama lokomotive.Tom prilikom potrebno je poznavanje barem osnove DCC programiranja i uz pomoć priložene dokumentacije proizvođača "fino ugoditi" naš dekoder.
Ovdje je bitno istaknuti da način i količina postavki ( broj CV-a ) nisu isti kod svih dekodera što je ovisno o njihovu proizvođaču, tako da moramo pripaziti i pažljivo pročitati upute. Kod DCC-a je propisan standard (NMRA-MOROP) kojeg se nastoje pridržavati skoro svi proizvođači dekodera, a u svrhu kompatibilnosti sistema.
Stoge ćemo se u ovom i narednim člancima posvetiti onome što je bitno, osnovno i jedinstveno kod dekodera, a to su konfiguracijske varijable (Configuration Variables) ili CV. Demistificirati CV.
Što su to konfiguracijske varijable odnosno eng. Configuration Variables ili skraćeno CV ?
Jednostavno rečeno, varijabla je mjesto gdje možemo pohraniti određeni podatak, bilo u obliku brojke, slova, riječi, rečenice isl., a da taj isti podatak možemo mijenjati neograničeno (i ne baš, zbog ograničenja procesora, negdje do 100 000 )puta. U našem slučaju tu spremamo (brojčano) podatke i to u rasponu od 0 do 255, koje će dekoder binarno učitati u svoju memoriju i prema njima vršiti određene radnje, odnosno komande primljene iz našeg kontrolera, recimo brzina, paljenje svjetla, zvuk, dim kod parnjača idr. Također nije na odmet znati ( a to ćemo vidjeti u daljnjem tekstu zašto) pretvarati (konverzija) binarni broj ( 01010011 )u dekadni ( 83 ). Kod novih DCC loksi, pa i kod ostalih dekodera CV su postavljene na tvorničke vrijednosti, kojih se nastoje pridržavati skoro svi proizvođači.

U uputama proizvođača dekodera obično se govori o podešavanju CV na nivou bit-a. Što je bit ? Jednoznamenkasti broj koji može biti ili "1" ili "0". Osam ( 8 ) bitova tvore byte (bajt). Numerirani su s desna prema ljevoj strani, tako da najvažniji bit se nalazi na ljevoj strani binarne znamenke dok je desno  najmanje važni bit. Kod svih dekodera do sada, bitevi su numerirani od 0 do 7, sa iznimkom kod proizvođača Lenz , koji biteve označava od 1 do 8. Slika dolje prezentira raspored bita unutar jednog byta, kao i decimalnu vrijednost pojedinog bita ovisno poziciji unutar bytaU daljnjem ćemo tekstu,  kod konkretnog primjera, vidjeti kako se poslužiti tablicom.

Krenimo redom:

CV1 - adresa lokomotive
Tvornička postavka = 3
Najbitnija i jedinstvena informacija je adresa lokomotive koja je pohranjena u CV1. Kod novih dekodera je to 3. To je nešto poput JMBG. Komander naše želje i adresu lokomotive "upakira" i šalje putem centrale na tračnice. Dekoder zatim pročita "paket", provjeri dali je unutar njega navedena prava adresa, te ukoliko je to potvrdno izvršava komandu dok u protivnom je u potpunosti odbacuje i nastavlja po prethodnoj ispravnoj komandi. Vrijednost koja se može upisati je između 1 i 127 ili 1 i 99, što opet ovisi o proizvođaču, pa je potrebno proučiti upute dobivene uz dekoder.

CV2 - Vstart
Tvornička postavka = 7
Definira napon koji će se pojaviti odmah nakon što na komanderu postavimo brzinu lokomotive na vrijednost 1 ili prvi stupanj brzine, ovisno o kontroleru kojeg posjedujemo. Korisno kod motora koji startaju kod višeg napona , recimo 3 V ili više.

CV3 - Acceleration Rate
Tvornička postavka = 0
Postavlja ubrzanje prema definiranoj krivulji kod naglog podizanja brzine na kontroleru, te se lokomotiva ponaša realnije kod startanja.

CV4 - Deceleration Rate
Tvornička postavka = 0
Obrnuto od prethodne. Postavlja kočenje, usporavanje kod naglog spuštanja brzine na kontroleru.

CV5 - Vhigh
Tvornička postavka = 1
Ograničava najviši napon na motoru. Znači kod maksimalne brzine postavljene na kontroleru na motoru je recimo 9V. Korisno kod nekih tipova loksi.

CV6 - Vmid
Tvornička postavka = 1
Postavlja podatak koji će napon biti poslan motoru kada je regulacija na kontroleru postavljena na 50% brzine, a isto tako služi dekoderu da izračuna krivulju brzine od 0% do 100%.

CV7 - Manufacturer Version No.
Rezervirano za proizvođača. Podatak je zaključan i nije ga moguće mijenjati.

CV8 - Manufacturer ID
Rezervirano za proizvođača. Podatak je zaključan i nije ga moguće mijenjati.

CV9 - PWM Period
Tvornička postavka = 0
Obzirom da digitalni čipovi ne poznaju analogne napone ( ili je 0V ili 5V ), regulaciju brzine okretaja motora vrši vremenski podignutim 5V na driveru motora, a ovaj dalje na njegove četkice. Korisno je za neke starije lokse. Tu treba eksperimentirati koja vrijednost najviše odgovara motoru, no sve u okvirima koje postavlja proizvođač.

CV10-EMF Feedback Cutout
Tvornička postavka = 0
Zgodna funkcija za konstantnu brzinu lokomotive, uzbrdo ili nizbrdo. Korisno kod manjih brzina. .

CV11-Packet time-out Value
Sadržava vrijednost maksimum vremenskog perioda, tijekom kojeg će lokomotiva zadržati brzinu, ukoliko u istom periodu ne dobije ispravanu njoj namjenjenu infomaciju poslanu iz centrale tzv "idle packet".

CV12-Power Source Conversion
Tvornička postavka = 0
Sadržava podatak o drugim načinima napajanja i upravljanja.
0 0 0 0 0 0 0 1 = Analog (dekadno = 1)
0 0 0 0 0 0 1 0 = Radio (2)
0 0 0 0 0 1 0 0 = Zero-1 (4)
0 0 0 0 1 0 0 0 = TRIX (8)
0 0 0 1 0 0 0 0 = CTC16/Railcommand (16)
0 0 1 0 0 0 0 0 = FMZ (Fleischmann (32)
Dosta rijetko se koriste i ovisi o proizvođaču.

CV13-Alternate Mode Function Status
Tvornička postavka = 0
Označava stanje svakog izlaza dekodera dok se nalazi u analognom modu rada. Dakle, od F1 do F8. Na tim izlazima su obično spojeni potrošači poput prednjih svjetala (F1),zadnja(F2),unutarnje osvjetljenje(F3) idr.

CV14- Alternate Mode Function 2 Status
Isto kao gore, označava stanje svakog izlaza dekodera dok se nalazi u analognom modu rada, ali od F9 do F12 i FL (front light).

CV15, 16- Decoder Lock
Služi kod programiranja, kada se u loksi ili negdje drugdje nalaze dva ili više dekodera. Pruža (npr dekoder za motor, zvuk, dim isl), mogućnost pristupa svakom pojedinačno i mijenjanja postavki.

CV17, 18-Extended Address
Tvornička postavka = 0
Sadržavaju duži oblik adrese lokomotive. Korisno je ako želimo umjesto suhoparnih brojeva adresa ( 1, 4, 6, 33 itd), postaviti za adresu serijski broj lokomotive, koji opet može biti u rasponu od 128 do 10239. Ovo opet ovisi o proizvođaču i sistemu adresiranja. Ovdje neću detaljnije opisivati kako izračunavamo vrijednosti za predmetne CV, jer bi morali dublje "zagrabiti" u konverziju brojeva, a postoje na netu sitni programi pomoću kojih izračunavamo vrijednosti koje treba upisati u CV17 i CV18 za željenu vrijednost adrese. Opciju uključujemo kroz konfiguraciju CV29.

CV19-Consist Address
Tvornička postavka = 0
Dakle, ovdje upisujemo adresu u lokomotive koje želimo upariti ( vrijednost od 1 do 127 - prvih 7 bit-ova), dok zadnji "8" bit označava stranu lokomotive na koju će krenuti. Što znači, ukoliko želimo da dvije lokomotive kreću zajedno glavama naprijed glava-rep:glava-rep, upisujemo vrijednost u Consist adrese obiju lokomotiva primjerice 127 (binarno 01111111), a ukoliko želimo da jedna od spojenih loksi krene u "rikverc" glava-rep-rep-glava tada u prvu upisujemo 127, dok u zadnju upisujemo vrijednost 255 ( binarno 11111111) i ona tada kreće natraške, što za nju tada znači naprijed. Kada u kontroleru izaberemo da želimo pokrenuti lokomotivu sa adresom "127", krenuti će zajedno sve lokse koje imaju postavljen Consist režim rada. Vrijednost "0" označava da loksa nije u Consist režimu rada.Ovdje je opet potrebno poznavati već spomenutu konverziju.

CV20- Rezervirano za budućnost

CV21- Consist Address Active for F1-F8
Upisujemo tj. definiramo koji će od izlaza dekodera odgovarati na komandu funkcijskih tipki (npr. paljenje svjetala, sirene isl), kada se lokomotive nalaze u Consist modu prethodno spomenutim.

CV22- Consist Address Active for FL and F9-F12
Također, upisujemo tj. definiramo koji će od izlaza dekodera odgovarati na komandu funkcijskih tipki i FL prednja svjetla, te npr. paljenje ostalih svjetala, sirene isl), kada se lokomotive nalaze u Consist modu gore spomenutim.

CV23, 24-Acceleration Adjustment i Deceleration Adjustment
Tvornička postavka=0
U sprezi sa CV3 i CV4.Služi za dodatno ugađanje akceleracije i deceleracije kada se lokomotive nalaze u Consist modu. Ovdje je potrebno poznavanje konverzije, jer se podešavanje vrši na nivou bit-a. Ukoliko dekoder posjeduje mogućnost postavljanja ovih CV-a potrebno je dobro proučiti upute proizvođača.

CV25- Speed Table/Mid Range Cab Speed Step
Tvornička postavka = 0
Fino podešavanje vašega kontrolera i tabele brzine o kojoj će biti riječi u daljnjem tekstu. Ovo ovisi o kontroleru kojeg koristimo i tabele brzine koja je upisana u određeni dekoder.

CV26- Rezervirano za budućnost

CV27- Decoder Automatic Stopping Configuration
Podešavanje na nivou bita, u kojim će se sve slučajevima zaustaviti sve funkcije dekodera "auto-stop". Ovo je CV novijeg datuma, te će mali broj današnjih dekodera podržavati ovu funkciju.
Bit 0 = prisutnost asimetričnog signala koji je pozitivniji na desnoj tračnici
"0"=isključeno;"1"=uključeno
Bit 1 = Prisutnost asimetričnog signala koji je pozitivniji na lijevoj tračnici
"0"=isključeno;"1"=uključeno
Bit 2 = Prisutnost smetnji i prekida u komunikaciji
"0"=isključeno;"1"=uključeno
Bit 3 = Rezervirano za budućnost
Bit 4 = Prisutnost negativnog DC napona
"0"=isključeno;"1"=uključeno
Bit 5 = Prisutnost pozitivnog DC napona
"0"=isključeno;"1"=uključeno
Bit 6 = Rezervirano za budućnost
Bit 7 = Rezervirano za budućnost

CV28- Bi-Directional Communication Configuration
Podešavanje karakteristike dvosmjernog komuniciranja između komandne stanice i dekodera. Podešavanje se vrši na nivou bita.

CV29- Configuration Data
Vjerovatno najbitnija podešavanja vašeg dekodera (osim CV1) nalaze se u ovoj varijabli. Ovdje zahtjeva više teksta, pa moramo polako ući u tehniku konverzije za što vam može poslužiti i kalkulator u Windowsima - u Scientific modu.

Bit 0 = Smjer lokomotive: "0" = normal, "1" = reversed. Ovim odredimo koji kraj lokomotive je prednji kraj. Funkcionalan je samo u digital modu. Prednja i zadnja svjetla se također automatski podešavaju prema smjeru vožnje.
Bit 1 = Kontrola prednjeg svjetla: ako je "0" = tada bit 4 u paketu brzine i smjera lokomotive kontrolira prednje svjetlo, ako je "1" = bit 4 u prvim funkcijskim kontrolama (F1 do F8) kontrolira prednje svjetlo.
Bit 2 = Power Source Conversion: "0" = isključivo digital , "1" = ukoliko nestane digitalnog signala i komunikacije, dekoder prelazi u analogni mod rada ili neki drugi, ako je podržan i aktiviran
Bit 3 = Komunikacija: ( dvosmjerna )dekodera i kontrolera "0" = isključeno, "1" = uključeno
Bit 4 = Tabela brzine: "0" = tabela brzine kontrolirana kroz CV2,CV5 i CV6, "1" = tabela brzine kontrolirana kroz CV66 do CV95
Bit 5 = Oblik adrese: "0" = one byte addressing, upisana u CV1; "1" = extended addressing upisana u CV17,CV18
Bit 6 = Rezervirano za budućnost
Bit 7 = Namjena dekodera: "0" = višefunkcijski ( dekoder u loksi pokreće motor, napaja osvjetljenje, zvuk isl.), "1" = dodatni (Accessory) - isključivo za pokretanje skretnica, osvjetljenja, rampi, okretišta i dr.
Određenu funkciju koju želimo upotrijebiti jednostavno u određeno polje postavimo "1" = uključeno, u suprotnom "0" = isključeno. Sve funkcije nisu podržane kod nekih dekodera.

Poslužimo se primjerom:
Želimo li da naša lokomotiva ima mogućnost digitalnog i analognog upravljanja, sa dužom adresom (Extended Address) , tada ćemo u varijablu CV 29 upisati broj 36, što čini zbroj uključenog bita 2 (dekadno = 4) i bita 5 (dekadno = 32). Duži oblik adrese upisujemo u CV17 i CV18.
Izgled CV 29 biti će kao na slici ispod:CV30- ERROR Information
Predviđena varijabla u koju dekoder upisuje broj greške, koja se može pojaviti u samom izvođenju programa, a služi proizvođaču za otklanjanje BUG-ova .

CV31, 32- Configuration Data
Rezervirano za budućnost

CV33-46- Output Locations FL(f), FL(r), and F1-F12
Ovdje se upisuje podatak vezanim uz izlaze za paljenje raznih potrošača na lokomotivi (npr. prednja, zadnja, signalna svjetla, osvjetljenje kabine, zvuk isl.), a razlikuje se po proizvođačima, te je potrebno proučiti upute dobivenim uz DCC dekoder.

CV47-64- Rezervirano za proizvođača

CV65- Kick Start
Tvornička postavka = 0
Interesnatna i doista korisna funkcija nalazi se u ovoj varijabli. Služi za pokretanje tvrdoglavih motora sa višim naponom, kojeg mi definiramo u ovoj varijabli. Znači, neka nam je CV2 vrijednost 5 (recimo 3V na motoru), Kick Start CV65 postavimo na 15, tada će se, kada postavimo regulator komandera na prvu "stepenicu", kratko pojaviti napon od recimo 4,5V da bi "odlijepio" motor, a odmah nakon toga se napon vraća na vrijednost od 3V, što smo definirali u varijabli CV2. Naravno, navedene vrijednosti su okvirne i ovise o proizvođaču i tipu dekodera.

CV66- Forward Trim
Tvornička postavka = 0
Služi za podešavanje brzine lokomotive u vožnji naprijed.

CV67-94- Speed table
U rasponu od CV67 do CV94 mi možemo definirati krivulju brzine i po potrebi uključiti ( bit4 u CV29) tabelu brzine.Ukoliko nije uključena dekoder će izračunavati krivulju tj. svaki korak prema postavkama u CV2,CV5 i CV6. Ako želimo promijeniti krivulju linearnosti brzine krećemo sa CV67 i upišemo npr. 15 ( mora biti jednak ili veći od CV2-Vstart); CV68 =25; CV69=35;.... i tako do CV94=255 (mora biti jednak ili manji od CV5-Vhigh). Možemo popunjavati linearno CV ili da u prvoj polovini dosegne višu ili manju brzinu što opet ovisi o motoru ili modelu lokse.

CV95- Reverse Trim
Tvornička postavka = 0
Služi za podešavanje brzine lokomotive u vožnji unazad.

CV96-104- Rezervirano za budućnost

CV105,106- User Identification #1 and #2
Korisnik dekodera može ovdje upisati svoj podatak

CV880-895- Dynamic CV
Upisuju se specifični podaci vezani uz samu namjenu dekodera, a ovise o proizvođaču ukoliko ih ugradi u konfiguraciju. Njihova upisana vrijednost nije trajna.

CV892- Decoder Load
Opterećenje dekodera ( lokomotive). Bit 0 do 6 označavaju veličinu opterećenja, dok bit 7 označava pozitivno ili negativno opterećenje.

CV893- Flags
Nije još čvrsto definirana namjena, dok proizvođači je mogu do daljnjeg koristiti u svoje svrhe.

CV894- Fuel/Coal
Upisujemo minimalnu količinu goriva ili ugljena kada će se lokomotiva zaustaviti.

CV895- Water
Isto tako upisujemo minimalnu količinu vode kada će se lokomotiva zaustaviti.

Ovo bi bio popis standardnih varijabli koje najčešće susrećemo kod DCC dekodera. Njihov broj se, uslijed usavršavanja, razvoja i mogućnosti elektronike, pogotovu procesora, stalno povećava, no većinu njih i nije potrebno mijenjati za standardnu upotrebu dekodera. Također je dobro napomenuti, da bi dekoder trebao zanemariti programiranje pojedine varijable (CV) ukoliko je ne posjeduje, a neki čak podržavaju i opciju factory reset kojom vraćamo dekoder na tvorničke postavke, ukoliko smo negdje pogriješili.

 

Nadalje u pripremi su i varijable novijeg datuma.
CV896-1024- SUSI (Serial User Standard Interface)

Za sada su predviđeni dvije vrste (SUSI) modula : SOUND i PROŠIRENE FUNKCIJE IZLAZA.


CV u rasponu od 1 do 512  predviđeni su za upotrebu  u lokomotivama (Multi-Function Digital Decoder), dok dekoderi koji upravljaju skretnicama, signalima, brkljama, okretištima (Accessory Decoder) imaju rezervirani svoj raspon CV-a i to od 513 do 544, a o njima će biti pisano kasnije, kao i o sound dekoderima.

Nazad na popis
Komentari
Facebook del.icio.us Stumbleupon Digg RSS

Powered by Malezeljeznice CMS